Einstellplätze CHF 160.– inkl. NK p.M.
Motorradplätze CHF 85.– inkl. NK p.M.
HORWERSTRASSE LAUERZWEG 1a 1 3
Nr. Zimmer Fläche Stock Bruttomiete Stauts Grundriss Bezug
01.0101 3.5 91.60 1. OG 2000 Frei nach Vereinbarung
01.0102 3.5 91.60 1. OG 2010 Vermietet
01.0103 2.5 68.30 1. OG 1660 Frei nach Vereinbarung
01.0104 4.5 118.90 1. OG 2350 Vermietet
01.0201 3.5 91.60 2. OG 2020 Vermietet
01.0202 3.5 91.60 2. OG 2030 Vermietet
01.0203 2.5 68.30 2. OG 1680 Frei nach Vereinbarung
01.0204 4.5 118.90 2. OG 2370 Vermietet
01.0301 3.5 91.60 3. OG 2040 Vermietet
01.0302 3.5 91.60 3. OG 2050 Vermietet
01.0303 2.5 68.30 3. OG 1700 Vermietet
01.0304 4.5 118.90 3. OG 2390 Vermietet
01.0401 3.5 91.60 4. OG 2060 Vermietet
01.0402 3.5 91.60 4. OG 2070 Vermietet
01.0403 2.5 68.30 4. OG 1720 Vermietet
01.0404 4.5 118.90 4. OG 2410 Vermietet
01.2001 1.5 61.20 EG 1360 Vermietet
01.2002 3.5 91.60 EG 1990 Vermietet
01.2003 2.5 68.30 EG 1640 Vermietet
01.2004 3.5 105.70 EG 2090 Vermietet
02.0101 2.5 68.30 1. OG 1650 Vermietet
02.0102 4.5 118.90 1. OG 2380 Vermietet
02.0103 3.5 91.60 1. OG 2010 Vermietet
02.0104 3.5 91.60 1. OG 1960 Vermietet
02.0201 2.5 68.30 2. OG 1670 Vermietet
02.0202 4.5 118.90 2. OG 2400 Vermietet
02.0203 3.5 91.60 2. OG 1990 Vermietet
02.0204 3.5 91.60 2. OG 2020 Vermietet
02.0301 2.5 68.30 3. OG 1690 Vermietet
02.0302 4.5 118.90 3. OG 2420 Vermietet
02.0303 3.5 91.60 3. OG 2050 Vermietet
02.0304 3.5 91.60 3. OG 2040 Vermietet
02.0401 2.5 68.30 4. OG 1710 Vermietet
02.0402 4.5 118.90 4. OG 2440 Vermietet
02.0403 3.5 91.60 4. OG 2030 Vermietet
02.0404 3.5 91.60 4. OG 2020 Vermietet
02.2001 1.5 51.80 EG 1350 Frei nach Vereinbarung
02.2002 4.5 118.90 EG 2360 Vermietet
02.2003 3.5 91.60 EG 1990 Vermietet
02.2004 1.5 60.60 EG 1330 Vermietet
03.0101 4.5 110.00 1. OG 2270 Vermietet
03.0102 3.5 91.80 1. OG 2020 Vermietet
03.0103 2.5 68.40 1. OG 1660 Vermietet
03.0104 2.5 68.40 1. OG 1650 Vermietet
03.0201 4.5 110.00 2. OG 2290 Vermietet
03.0202 3.5 91.80 2. OG 2040 Vermietet
03.0203 2.5 68.40 2. OG 1680 Vermietet
03.0204 2.5 68.40 2. OG 1750 Vermietet
03.0301 4.5 110.00 3. OG 2310 Vermietet
03.0302 3.5 91.80 3. OG 2060 Vermietet
03.0303 2.5 68.40 3. OG 1700 Vermietet
03.0304 2.5 68.40 3. OG 1690 Vermietet
03.0401 4.5 110.00 4. OG 2330 Vermietet
03.0402 3.5 91.80 4. OG 2080 Vermietet
03.0403 2.5 68.40 4. OG 1720 Vermietet
03.0404 2.5 68.40 4. OG 1710 Vermietet
03.2001 3.5 96.20 EG 2090 Vermietet
03.2002 3.5 91.70 EG 2000 Vermietet
03.2003 2.5 68.40 EG 1640 Vermietet
03.2004 1.5 47.10 EG 1230 Vermietet